VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY


Zapraszamy wszystkich do konsultacji dokumentu

KRYTERIA WERYFIKACJI/OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW”, części AKryteria weryfikacji/oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 7, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)część II. Lokalne Kryteria Wyboru (od str. 9).

UWAGA: Konsultacjom nie podlega część A.I Kryteria zgodności projektu z LSR.

Uwagi należy zgłaszać na karcie uwag, do 31 stycznia 2020 r. (piątek) do godz. 10:00 - bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego", ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta uwag” nie będą uwzględniane.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O WSPARCIU INWESTYCYJNYM:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 realizuje Projekt na podstawie Umowy nr UM_WR.431.1.186.2019 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego”, podpisanej w dniu 29 sierpień 2019 r. w Toruniu. Projekt grantowy współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Formą wsparcia jest grant (dotacja bezzwrotna) w wysokości do 60 000,00 zł, który można przeznaczyć wyłącznie na zakup inwestycyjny w postaci co najmniej jednego środka trwałego zdefiniowanego w aktualnej Ustawie o rachunkowości.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

Okres trwałości inwestycji - 3 lata od momentu wypłaty refundacji.

 

O wsparcie może ubiegać się wyłącznie:

            mikroprzedsiębiorstwo,

            małe przedsiębiorstwo

mające zarejestrowaną działalność na obszarze wiejskim powiatu świeckiego, tj. w gminie Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe (w tym obszar miejski), Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo i Warlubie. Ze wsparcia wyłączony jest obszar miasta Świecie.

 

Pomoc przyznawana jest w wysokości do 70 % kosztów kwalifikowalnych w formie refundacji. Wymagany jest wkład własny – minimum 30 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Szczegóły pojawią się na stronie www.lgdswiecie.pl