VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY


Konsultacje Kryterów Wyboru Operacji 

23-03-2017

Zakończono proces konsultacji wypracowanego materiału w zakresie aktualizacji/uzupełnienia kryteriów wyboru operacji po uwagach zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski pismem z dnia 16 lutego 2017r. 

Dziękujemy członkom zespołu ds. aktualizacji LSR, którzy poświęcali czas aby przeanalizować propozycję zmian w kryteriach wyboru operacji oraz za zgłoszone uwagi.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem w zakładce wyniki/raporty w Panelu Konsultacyjnym Wyniki/Raporty.

Kryteria zostaną zamieszczone na stronie LGD niezwłocznie po akceptacji przez Urząd Marszałkowski.