VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY

Zakończyliśmy proces konsultacji

08-12-2017

Zakończyliśmy proces konsultacji aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z kryteriami wyboru operacji przyjętych przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 

Dziękujemy mieszkańcom oraz członkom zespołu ds. aktualizacji LSR, którzy poświęcali czas aby przeanalizować propozycję zmian oraz za zgłoszone uwagi.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem w zakładce Wyniki/Raporty